PSP nr. 37

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi

       im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EDUKACYJNE
WIECEJ INFORMACJI
LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI
WIECEJ INFORMACJI
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
WIECEJ INFORMACJI
POZA HORYZONT
WIECEJ INFORMACJI
STOWARZYSZENIE SZKÓŁ INNOWACYJNYCH
Rejonu wałbrzyskiego
WIECEJ INFORMACJI
PRZESTRZEŃ SZKOŁY
WIECEJ INFORMACJI
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
WIECEJ INFORMACJI
INNOWACJE PEDAGOGICZNE
WIECEJ INFORMACJI
Previous
Next

O SZKOLE

PSP nr 37 w Wałbrzychu powstała w 01 września 1969r. jako dar wałbrzyskich górników. 

W 1972 szkole nadano imię wybitnego Polaka- Stanisława Staszica. 

30 listopada 2017r. placówka przyjęła nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu.  

Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła funkcjonuje pod nazwą  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w skład , którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława Staszica z Oddziałami Sportowymi oraz Przedszkole Samorządowe nr 7.

BIP

MOBI DZIENNIK

Zaloguj się do Mobi Dziennika i sprawdź oceny swojej pociechy.

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH

ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY DANEGO WYDARZENIA ODWIEDŹ TĄ STRONĘ NA EKRANIE KOMPUTERA.

ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY DANEGO WYDARZENIA - KLIKNIJ NA NIE.

KONTAKT

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu
Ksawerego Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych
Sekretariat ul. Dunikowskiego 39
Sekretariat ul. Główna 2
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów: 800 080 222

REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

Program SMOK– Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. Program współfinansowany  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania “Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

Projekt  “W szkole uczę się, poznaję, rozwijam- program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu” realizowany przez Gminę Wałbrzych.

Program MEiN- „Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,

Projekt MEiN- „Innowacyjna Historia- nowoczesne technologie w służbie edukacji”.

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Sala Laboratorium Przyszłości to sala edukacyjna, która powstała zgodnie z realizacją rządowego programu Laboratoria Przyszłości, który zakłada unowocześnienie szkoły tak, żeby prowadzone zajęcia były angażujące i ciekawe dla uczniów . Lekcje mają także pomagać w odkrywaniu talentów i kształceniu kompetencji przyszłości z tzw. STEAM:

Science (nauka)
Technology (technologia)
Engineering (inżynieria)
Arts (sztuka)
Mathematics (matematyka)

Salę wyposażyliśmy w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne za kwotę ok. 170 000 zł.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie w szkole wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące u dziecka rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu, w bezpiecznym, wygodnym otoczeniu. 

Systematyczne korzystanie z   Sali Doświadczania Świata jest  ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania,
  chęć do nawiązywania kontaktu,
 • bazę doświadczeń,
 • wrażliwość,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni,
 • motywuje do podejmowania aktywności,
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia,
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów,
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Dla osób zdrowych seans w tej sali jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.

Sala powstała i została wyposażona dzięki środkom finansowym Gminy Wałbrzych, środkom finansowym sponsorów oraz Rady Rodziców.

POZA HORYZONT

STOWARZYSZENIE SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU WAŁBRZYSKIEGO

Nasza szkoła jest członkiem renomowanego Stowarzyszenia Szkół  Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie współpracy między szkołami, wymiana doświadczeń, poszukiwanie dobrych rozwiązań w codziennej pracy z uczniami. Organizowane są wspólne przedsięwzięcia edukacyjno- wychowawcze, konferencje, spotkania okolicznościowe.

Do Stowarzyszenia należą:

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28  im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi  nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Gminny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czarnym Borze

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 w Wałbrzychu

PRZESTRZEŃ SZKOŁY

MIĘDZYSZKOLNE OGNISKA
GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Międzyszkolne Ogniska Gimnastyki Korekcyjnej prowadzone są na terenie miasta  Wałbrzycha dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Zajęcia rehabilitacyjne  prowadzone są  przez wykwalifikowanych nauczycieli i fizjoterapeutów z zastosowaniem nowoczesnych metod korekcji wad kręgosłupa i wad postawy. Zajęcia specjalistyczne są bezpłatne. Rokrocznie uczestniczy w nich około 300 uczniów. Działalność Ognisk koordynuje dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Wałbrzychu.

HARMONOGRAM PRACY
MIĘDZYSZKOLNYCH OGNISK ĆWICZEŃ SKOLIOZ
w roku szkolnym 2022/2023

NR OGNISKA

MIEJSCE

INSTRUKTORZY

DZIEŃ

 GODZINA 

 

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
ul. Chałubińskiego 13

mgr Karina Ziembicka-Bartnicka

Poniedziałek

1135 – 1220

1235 – 1320

1335 – 1420

1425 – 1510

  

Środa

1135 – 1220

Czwartek

Piątek

1235 – 1320

1335 – 1420

1425 – 1510

1135 – 1220

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
ul. Limanowskiego  12

mgr Aneta

Hajdukiewicz 

Poniedziałek

      1240  – 1630

Środa

1335– 1630

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
 ul. Hirszfelda 1

mgr Ewa

Samczuk 

mgr Jolanta Piechowska

Poniedziałek

1430 – 1815

     Środa

1430 – 1730

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
ul. Grodzka 71

mgr Elżbieta 

Fret 

mgr Hanna Głosek 

Poniedziałek

1500 – 1715

Wtorek

1500 – 1715

Czwartek

1500 – 1715

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7                                                    ul. Dunikowskiego 39

mgr Magdalena  Gębska

Poniedziałek

1145 – 1230

1245 – 1330

1340 – 1425

1430 – 1515

1520 – 1605

Wtorek

1145 – 1230

1245 – 1330

Środa

1145 – 1230

1245 – 1330

1340 – 1425

1430 – 1515

   Czwartek

1145 – 1230

1245 – 1330

1340 – 1425

1430 – 1515

1520 – 1605

Piątek

1145 – 1230

1245 – 1330

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2                                                     ul. Wańkowicza 13

mgr Małgorzata Gawonicz

mgr Natalia Bachlińska-Kułakowska

Poniedziałek

1340 – 1425

1425 – 1510

1510  1555

Środa

1340 – 1425

1425 – 1510

1510  1555

      Piątek

1340 – 1425

1425 – 1510

1510    1555

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
ul. Limanowskiego  12

mgr Andrzej Wojtoń 

mgr Aneta Hajdukiewicz 

Wtorek

1335 – 1630

Czwartek

1335 – 1715

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 
ul. Palisadowa 48

58-316 Wałbrzych

mgr Małgorzata 

Molak- Babiarz

mgr Katarzyna Popiel 

Poniedziałek

1240– 1325

1325 – 1410

1410 – 1455

1455– 1540

Środa

1430 – 1515

1515 – 1630

Czwartek

1325 – 1410

1410 – 1455

1455– 1540

Kwalifikacja do ognisk dzieci (ocena skoliozy)

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego                       budynek E

I piętro zakład rehabilitacji

mgr Grażyna Nowakowska

Środa

1315 –1530

Czwartek

1315 – 1530

poniedziałek

wtorek/piątek

1415 – 1630

OGNISKA

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

REALIZOWANE W ZSP NR 7 W WAŁBRZYCHU

„ Taniec to ruch, a ruch to zdrowie”,
„Szkoła z TIK jest na TAK”,
„Teatr uczy, bawi i wychowuje”,
„Mały artysta”,
„Spotkania z ciekawymi ludźmi”,
„I ty możesz zostać artystą”,
„Lekcja z LEGO”,
„Zamigajmy razem”,
„Sprawne rączki”

AKCJE

 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska we współpracy ze Schroniska w Wałbrzychu
 • zbiórka karmy dla zwierząt leśnych we współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych – Lasy Państwowe
 • zbiórka baterii we współpracy z CASTORAMA Wałbrzych
 • Paczuszka dla Maluszka we współpracy z Fundacją Małych stópek
 • Ogólnopolsko Projekt Społeczny Szlachetna Paczka we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna
 • zbiórka korków na cele charytatywne
 • zbiórka odzieży i artykułów papierniczych dla dzieci z Ukrainy
 • herbatka dla Seniora we współpracy z Domem Seniora – Biały Kamień i Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

PATRON SZKOŁY

Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu jest Stanisław Staszic. Imię to nadano szkole 25 lutego 1972r.. Stanisław Staszic to wybitny przedstawiciel polskiego oświecenia. Pracowitość, zdolności i bezinteresowna gotowość do służby publicznej wyniosły go do rzędu najbardziej wpływowych Polaków tamtych czasów. Dewizą jego życia było hasło “być narodowi użytecznym”. Po odrodzeniu państwa polskiego rozwinął wszechstronną działalność organizacyjną w zakresie szkolnictwa, nauki i gospodarki. We wszystkich dziedzinach położył zasługi godne odnotowania. Jako człowiek zawsze starał się pomagać innym ludziom. Po śmierci okazało się, że był “nie tylko sterem dla swojego pokolenia, lecz i pochodnią dla następnych”. Postać naszego Patrona stanowi wzór do naśladowania dla całej społeczności szkolnej.

Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755-1826)

Kalendarz imprez i uroczystości
w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi im Stanisława Staszica w Wałbrzychu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603 ze zm. )

I semestr: 01.09.2022 – 27.01.2023

Wrzesień

1 września 2022              rozpoczęcie roku szkolnego

Październik

31 października 2022  dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Listopad

1   listopada 2022             Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2022             Święto Niepodległości

Grudzień

23-31 grudnia 2022          zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

6 stycznia 2023                  Święto Trzech Króli

II semestr: 30.01.2023 – 23.06.2023

Luty

13-26 lutego 2023              ferie zimowe

Marzec

 

Kwiecień

6-11 kwietnia 2023            wiosenna przerwa świąteczna

Maj

2 maja 2023                         dodatkowy dzień wolny od zajęć                     dydaktycznych

Egzamin Ósmoklasisty:

23 maja 2023                      język polski

24 maja 2023                      matematyka

25 maja 2023                      język obcy

23-25 maja 2023                dni wolne od zajęć    dydaktycznych dla uczniów klas IV – VII

Czerwiec

9 czerwca 2023              dodatkowy dzień wolny od zajęć                     dydaktycznych

23 czerwca 2023  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

DYREKCJA

Dyrektor: mgr inż. Ewa Gratzke

Wicedyrektor: mgr Iwona Szemberg

Wicedyrektor: mgr Monika Wilk

NAUCZYCIELE

Język polski:

 • mgr Izabela Fiebich- Bednarska
 • mgr Grażyna Jankojć
 • mgr Anna Łabuz
 • mgr Małgorzata Barłóg

Język angielski: 

 • mgr Marta Jordanow
 • Barbara Maćkowiak
 • mgr Monika Wilk
 • mgr Agnieszka Wnuk- Ratajczak

Język niemiecki:

 • mgr Katarzyna Frąszczak

Historia:

 • mgr Robert Ćwielong
 • mgr Małgorzata Barłóg

Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Robert Ćwielong

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Robert Ćwielong

Biologia:

 • dr Agnieszka Tomalka – Sadownik

Przyroda:

 • dr Agnieszka Tomalka – Sadownik

Chemia:

 • mgr Natalia Bachlińska – Kułakowska

Geografia:

 • mgr Andrzej Wojtoń

Fizyka:

 • mgr Wiesława Wielgosz

Matematyka:

 • mgr Katarzyna Gajewska
 • mgr Sylwia Gąsior
 • mgr inż. Ewa Gratzke
 • mgr Piotr Szulwach

Informatyka:

 • mgr Edyta Górska
 • mgr Izabela Wantuch
 • mgr Wiesława Wielgosz

Technika:

 • mgr Edyta Górska
 • mgr Wiesława Wielgosz

 

Muzyka:

 • mgr Agnieszka Serafin

Plastyka:

 • mgr Agnieszka Serafin

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Karolina Dębowska
 • mgr Iwona Krzywda
 • mgr Waldemar Olszewski
 • mgr Jolanta Piechowska
 • mgr Ewa Samczuk
 • mgr Ewa Smaglińska

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Małgorzata Bielicka
 • mgr Luiza Górzyńska
 • mgr Jolanta Jaroń
 • mgr Urszula Leśniewska
 • mgr Danuta Pilarczyk
 • mgr Joanna Spanier
 • mgr Iwona Szemberg
 • mgr Violetta Szulc
 • mgr Izabela Wantuch
 • mgr Marzena Ciecieląg

Religia:

 • mgr Joanna Dauksza
 • mgr Agnieszka Modrakowska

Etyka:

 • mgr Daniela Budziacka

Świetlica:

 • mgr Agata Karpierz
 • mgr Agnieszka Wodzyńska
 • mgr Joanna Zachariasz

Gimnastyka Korekcyjna:

 • mgr Natalia Bachlińska – Kułakowska
 • mgr Elżbieta Fret
 • mgr Małgorzata Gawonicz
 • mgr Magdalena Gębska
 • mgr Hanna Głosek
 • mgr Aneta Hajdukiewicz
 • mgr Małgorzata Molak – Babiarz
 • mgr Grażyna Nowakowska
 • mgr Jolanta Piechowska
 • mgr Katarzyna Popiel
 • mgr Andrzej Wojtoń
 • mgr Karina Ziembicka – Bartnicka

Biblioteka:

 • mgr Małgorzata Kina

Pedagog szkolny:

 • mgr Emilia Niemiec
 • mgr Małgorzata Bielicka

WYCHOWAWCY

1a mgr Joanna Spanier

1b mgr Marzena Ciecieląg

1c mgr Izabela Wantuch

2a mgr Iwona Szemberg

2b mgr Urszula Leśniewska

2c mgr Danuta Pilarczyk

3a mgr Luiza Górzyńska

3b mgr Jolanta Jaroń

3c mgr Małgorzata Bielicka

4a mgr Ewa Samczuk

4b mgr Anna Łabuz

4c mgr Izabela Fiebich – Bednarska

5a mgr Iwona Krzywda

5b mgr Grażyna Jankojć

5c mgr Małgorzata Barłóg

6a mgr Ewa Smaglińska

6b mgr Karolina Dębowska

6c mgr Marta Jordanow

7a mgr Katarzyna Gajewska

7b mgr Sylwia Gąsior

7c mgr Agnieszka Serafin

8a mgr Robert Ćwielong

8b mgr Edyta Górska

ADMINISTRACJA

Sekretarz:

 • Marta Cynar
 • Iwona Przytulska

Starszy referent:

 • Alicja Karpierz
 • Danuta Zygmunciak

Wykaz Lektur Szkolnych

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2023/2024

KLASY 1-3

Autorzy serii „Wielka Przygoda” – klasy 1 -3                                               

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda                                                                                         

b. Skład serii „Wielka Przygoda”

klasa 1.

1. Podręcznik cz. 1 – 4

2. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4

3. Ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 4

4. Zeszyt do kaligrafii 

8.       Muzyka

klasa 2.

1.Podręcznik edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna cz. 1 – 2

2. Podręcznik edukacja matematyczna cz. 1-2

3. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1 – 4

4. Ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 4

5. Zeszyt ćwiczeń – czytanie ze zrozumieniem.

8.  Muzyka 

klasa 3.

1. Podręcznik zintegrowany cz. 1 – 4

2. Ćwiczenia zintegrowane cz. 1  – 4

3. Podręcznik do matematyki cz.1 – 2

4.Ćwiczenia do matematyki cz. 1 – 4

6. Przyroda

7. Muzyka

8.       Zeszyt ćwiczeń – czytanie ze zrozumieniem

Język angielski klasa 1

Explore Treetops  1  – podręcznik do klasy I,

Explore Treetops   1 – ćwiczenia do klasy I

Język angielski klasa 2

Explore Treetops  2  – podręcznik do klasy II,

Explore Treetops   2 – ćwiczenia do klasy II

Język angielski klasa 3

Explore Treetops  3  – podręcznik do klasy III,

Explore Treetops   3 – ćwiczenia do klasy III

Rok dopuszczenia 2018 numer ewidencyjny w wykazie 786/3/2018

 

KLASA 4

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 4

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU

w roku szkolnym 2023/2024

 

LP

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR

DOPUSZCZENIA

1

Język polski

Podręcznik “Zamieńmy słowo”

 

WSIP

 

Zeszyt ćwiczeń:   “Zamieńmy słowo” – wersja  (jednozeszytowa)

 

WSIP

 

2

Język angielski

ENGLISH CLASS A1

podręcznik

Catherine Bright

PEARSON

( podręcznik ,

dop. 840/1/2017

840/1/2017

Zeszyt ćwiczeń: „English Class A1”

   

3

Muzyka

Lekcja muzyki 4”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

 

589/1/2012/2015

4

Plastyka

„Do dzieła! 4”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/1/2011/2015

5

Historia

„Wczoraj i dziś”

Klasa 4   Podręcznik 

  B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechwski

Nowa Era

877/1/2020/ z1

 

6

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 

Zeszyt Ćwiczeń;

Marko – Worłowska M., Szlajfer F., Stwarz J.

Nowa Era

 

7

Matematyka

Matematyka z plusem 4

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/1/2023/z1

ĆWICZENIA : Matematyka z plusem 4    wersja C (jednozeszytowa)

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

GWO

 

8

Informatyka

Podręcznik: „Teraz bajty (3D)”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4.  

G. Koba

Migra

806/1/2023/z2

9

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017,

10

Religia

Podręcznik + zeszyt cwiczeń: „Odkrywam życie z Jezusem”

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

  AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018KLASA 5

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 5

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU

w roku szkolnym 2023/2024

LP

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR

DOP.

1

Język polski

Podręcznik: “Między nami” 

Agnieszka Łuczak,Anna Murdzek

GWO

867/2/2018

Ćwiczenia: GWO ” Między nami” – wersja B (jednozeszytowa)

 

GWO

 

2

Język angielski

ENGLISH CLASS A1+ dla klasy piątej

podręcznik +zeszyt ćwiczeń)

Graham Fruen, Arek Tacz, Jayne Groxford

Pearson

840/2/2018

Zeszyt ćwiczeń:

“English Class A1+”

   

3

Muzyka

„Lekcja muzyki 5”

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

4

Plastyka

„Do dzieła! 5”

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

5

Historia

„Wczoraj i dziś” Klasa 5 –Podręcznik –  G. Wojciechowski

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

 

6

Geografia

Podręcznik dla klasy V „Planeta Nowa”

Zeszyt Ćwiczeń: Planeta Nova, klasa 5”.

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T. Rachwał, R.Malarz

Kamila Skomoroko

Nowa Era

906/1/2018

7

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 5.

Sęktas M.,

Stawarz J.

Nowa Era

 

8

Matematyka

Matematyka z plusem 5

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/2/2018

ĆWICZENIA : Matematyka z plusem 5 –  wersja C (jednozeszytowa)

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

GWO

 

9

Informatyka

Podręcznik Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

G. Koba

Migra

806/2/2016

10

Technika

Jak to działa? Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka,

Nowa Era

295/2/2010/2015

11

Religia

Podręcznik: “Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

Ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

nowy program

KLASA 6

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 6

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU

w roku szkolnym 2023/2024

LP

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR

DOP.

1

Język polski

Podręcznik: “Między nami”

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

GWO

867/3/2019

Ćwiczenia :  “Między nami”  wersja jednozeszytowa)

 

GWO

 

2

Język angielski

English Class A2

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

Pearson

840/3/2019

Zeszyt ćwiczeń:

„English Class A2”.

   

3

Muzyka

„Lekcja muzyki 6”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

589/3/2014/2015

4

Plastyka

„Do dzieła! 6”

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

5

Historia

„Wczoraj i dziś”

Klasa 6 

Podręcznik

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

 

6

Geografia

Podręcznik dla klasy VI „Planeta Nowa”

Zeszyt Ćwiczeń;

„Planeta nova, klasa 6”.

T.Rachwał, R. Malarz,

D. Szczypiński

Kamila Skomoroko

Nowa Era

906/2/2019

7

Biologia

Podręcznik do biologii dla klasy 6.

Stawarz J.

Nowa Era

 

8

Matematyka

Matematyka z plusem 6

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/3/2022

ĆWICZENIA : Matematyka z plusem 6 –  wersja C (jednozeszytowa)

Z. Bolałek, A., M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan,  M. Jucewicz, P. Zarzycki

GWO

 

9

Informatyka

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI

G. Koba

Migra

740/3/2017

10

Technika

Jak to działa? Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka,

Nowa Era

295/3/2010/2016

11

Religia

Podręcznik: “Szczęśliwi którzy odkrywają piękno”

Ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jednośc

AZ-22-01/20-KI-21KLASA 7

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 7

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU

w roku szkolnym 2023/2024

LP

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR

DOP.

1

Język polski

Podręcznik: “Między nami”-

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska

GWO

867/4/2017

Ćwiczenia  “Między nami” – wersja jednozeszytowa

 

GWO

 

2

Język angielski

ENGLISH CLASS A2+

B. Hasting, S. Mckinley

PEARSON

840/4/2017

Zeszyt ćwiczeń:

„English Class A2+”

   

3

Język niemiecki

Deutschtour Fit

E.Kościelniak-Walewska

Nowa Era

1096/1/2020

Deutschtour Fit zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej      

E. Kościelniak-Walewska

Nowa Era

 
 

Muzyka

„Lekcja muzyki 7”

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

 

Plastyka

„Do dzieła! 7”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Ipczyńska,

N.  Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

4

Historia

„Wczoraj i dziś”

Klasa 7 –Podręcznik 

Zeszyt Ćwiczeń: „Wczoraj i dziś, klasa 7”.

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszczak

Nowa Era

877/4/2017

nowy

5

Wiedza o społeczeństwie

    

6

Geografia

Podręcznik dla klasy VII „Planeta Nowa NEON 7”

R. Malarz, M.Szubert, T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2023/z1

7

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Jefimow M.

Nowa Era

 

8

Chemia

Chemia Nowej Ery Klasa 7

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

9

Fizyka

Świat fizyki – podręcznik dla szkoły podstawowej klasa VII

B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska

WSiP

821/1/2017

10

Matematyka

Matematyka z plusem 7

M. Dobrowolska

GWO

780/4/2017

11

Informatyka

Podręcznik :„Teraz bajty (3D)”. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7. 

G. Koba

MiGra

806/4/2023/z2

12

Religia

Podręcznik: ”Szczęśliwi, którzy czynią dobro”?

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-32-01/13-KI-3/13KLASA 8

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 8

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W WAŁBRZYCHU

w roku szkolnym 2023/2024

LP

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NR

DOP.

1

Język polski

Podręcznik: GWO “Między nami “

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska

GWO

867/5/2018

Ćwiczenia  “Między nami” -wersja A i B- dwuzeszytowa

 

GWO

 

2

Język angielski

“English Class B1+ “podręcznik

 1. Carrolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Pearson

840/5/2017

Zeszyt ćwiczeń:

„English Class B1+”

   

3

Język niemiecki

Deutscchtour fit podręcznik

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era 

1096/2/2021

– zeszyt ćwiczeń

E.Kościelniak Walewska

Nowa Era 

 

4

Historia

„Wczoraj i dziś”

Klasa 8

Podręcznik

A. Zielńska

Nowa Era

877/5/2018

5

Wiedza o społeczeństwie

Wos: “Dziś i jutro”

I. Janicka, A. Janicki,  A. Kucia-Maćkowska,

T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

6

Geografia

Podręcznik dla klasy VIII „Planeta Nowa 8”

T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2021/z1

7

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Boczarowski A., Sęktas M., Sągin B.

Nowa Era

 

8

Chemia

Chemia Nowej Ery Klasa 8

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

9

Fizyka

Świat fizyki – podręcznik dla szkoły podstawowej klasa VIII

B.Sagnowska M. Rozenbajgier R. Rozenbajgie D. Szot-Gawlik, M. Godlewska

WSiP

821/2/2017

10

Matematyka

Matematyka z plusem 8

M. Dobrowolska

GWO

780/5/2018

11

Informatyka

Teraz Bajty, Informatyka dla szkoły podstawowej, klasa VIII

G. Koba

MiGra

806/5/2018

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edb kl VIII

 1. Bretkopf, D. Czyż

WSIP

 

13

Religia

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020NASZE SUKCESY

 • XX Biblioteczny Konkursie Recytatorski w Boguszowie Gorcachi Paweł Lechowicz 2c zdobył wyróżnienie, op. M. Bielicka
 • Mikołajkowy Powiatowy Konkurs Sudoku   Aleksandra Okupniarek 2b zdobyła 1 miejsce,op.  J.Jaroń
 • Miejski Turniej Szachowy kl. I-III, 3 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejski Turniej Szachowy kl. IV-VIII, 3 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejska Koszykówka Dziewcząt 3-3 kl. VII – VIII , 1 miejsce,op. E. Smaglińska
 • Powiatowa Koszykówka Dziewcząt 3-3 kl. VII-VIII, 2 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejska Koszykówka Chłopców 3-3 kl. VII- VIII, 3 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejska Koszykówka Chłopców 3-3 kl. IV-VI ,3 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejska Koszykówka  Dziewcząt 5-5,  1 miejsce, op. E. Smaglińska
 • Miejska Koszykówka Chopców 5-5 , 2 miejsce, op.  E. Smaglińska
 • XXXVIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Boguszów -Gorce, I miejsce Maja Świętanowska 8b, op. A.Wojtoń
 • XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Legnica, udział uczennicy Mai Świętanowskiej, 8b, op. A.Wojtoń
 • Powiatowy Konkurs o Języku Polskim, II 

KLASY O PROFILU SPORTOWYM

Od 2016r. w naszej szkole funkcjonuje klasa o profilu siatkarsko-koszykarskim. Uczniowie tego oddziału kształcą swoje umiejętności sportowe pod okiem  specjalistów, trenerów siatkówki i koszykówki. Chętni rozpoczynają sportową przygodę w czwartej klasie szkoły podstawowej. 

Oferta klasy siatkarsko-koszykarskiej gwarantuje;

 • 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
 • profesjonalną kadrę trenerską i nauczycielską,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych,
 • udział w rozgrywkach minikoszykówki, minisiatkówki,
 • efektywne połączenie nauki i treningu,
 • przyjazną atmosferę podczas treningów i lekcji,
 • klasy mieszane, minimalna ilość osób 24, w pierwszym roku szkoleniowym,
 • realizację zajęć sportowych w szkole w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Efektywność kształcenia w klasie sportowej:

Efektywność kształcenia w klasie siatkarsko-koszykarskiej jest potwierdzona licznymi sukcesami naszych uczniów. Uczniowie tej klasy rokrocznie zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Ponadto, kształcenie w oddziale sportowym podnosi samoocenę ucznia, zwiększa efektywność uczenia się, uczy planowania i organizacji, uczy pracy w grupie, redukuje napięcie i stres.

Nabór do klasy sportowej:

Rekrutacja do oddziału sportowego jest organizowana wśród uczniów klas trzecich chętnych do rozpoczęcia nauki w klasie o profilu siatkarsko-koszykarskim. Nabór jest przeprowadzony w dwóch kategoriach; dziewcząt i chłopców. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROWADZONE W PSP NR 37 

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego.
 • Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki.
 • Koła zainteresowań: koło teatralne, koło artystyczne, koło geograficzne, koło informatyczne, koło przyrodnicze
 • Zajęcia sportowe: SKS,  Koszykówka SMOK, zajęcia „Sprawny Dolnoślązaczek”
 • Zajęcia projektowe: ekologiczne projekty edukacyjne w klasach I-III
 • Zajęcia logopedyczne: w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III
 • Zajęcia z Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

SAMORZĄD SZKOLNY I WOLONTARIAT

Samorząd Szkolny

Opiekunowie: mgr Jolanta Jaroń, mgr Katarzyna Gajewska, mgr Agnieszka Serafin

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego: Maja Świętanowska

Zastępca przewodniczącego: Joanna Lesiak

Wolontariat szkolny

Opiekunowie szkolnego wolontariatu: mgr Karolina Dębowska, mgr Agnieszka Modrakowska

OPIEKA ZDROWOTNA

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ PROWADZONY PRZEZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PROZDROWOTNEJ MEDSZKOL sp. Z. o. o.

PIELĘGNIARKA SZKOLNA: Halina Gerot

GODZINY PRACY :

Gabinet, ul. Dunikowskiego 39

Gabinet, ul. Główna 2

Poniedziałek- 08:00-15:35

Środa- 08:00-15:35

Wtorek- 08;00-15:35

Czwartek- 08:00-15;35

 

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW ZSP NR 7 W WAŁBRZYCHU

Przewodniczący: Joanna Szefler

Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Kubanek

Sekretarz: Małgorzata Krauze

Nr konta Rady Rodziców przy PSP nr 37 w Wałbrzychu

04 1240 1952 1111 0010 2741 7642

 

Godziny pracy świetlicy, biblioteki i przewozów szkolnych

 

Ul. Dunikowskiego 39

Ul. Główna 2

ŚWIETLICA SZKOLNA

PN-PTK:

06:30-16:30

dla uczniów klas IV-VI korzystających z przewozu szkolnego (Poniatów, Stary Zdrój):

PN-PT:

07;45-08;45

12:30-14:30

BIBLIOTEKA

PN-PTK

07:20-09:50

PN-PTK

10:00-12:30

14:30-15:30

PRZEWOZY UCZNIÓW

mieszkających w dzielnicach: Poniatów, Stary Zdrój

PN-PTK (przewóz poranny):

07:15

PN-PTK (przewóz popołudniowy):

13:20

14:20

PN-PTK (przewóz poranny):

07:15

PN-PTK (przewóz popołudniowy):

13:30

14:30

Skip to content